Socialní stav po CMP

Tento průzkum se zabývá socialní situací lidí po CMP